Första hjälpen och livräddande utbildningar

KLING PROMERA skapar trygga arbetsplatser runt om i Sverige genom att erbjuda smarta, tydliga och effektiva produkter inom första hjälpen.

Våra utbildade instruktörer erbjuder även ett antal utbildningar som säkerställer att personalen på arbetsplatserna vet vad som skall göras om olyckan är framme.

Med hjälp av innovativa första hjälpen produkter av hög kvalitet i kombination med livräddande utbildningar bygger vi en tryggare arbetsmiljö på er arbetsplats.

FÖRSTA HJÄLPEN

Olyckan kan vara framme när som helst och då är det bra att vara förberedd. Vi har ett antal olika Första hjälpen-kit som uppfyller stora som små behov.

ÖGONSKÖLJ

Vi erbjuder ett antal olika alternativ för att rena ögon och sår från damm och smuts. Våra representanter skräddarsyr lösningar för just de behov som råder på er arbetsplats.

BRÄNNSKADOR

När man bränt sig är det viktigt att så snabbt som möjligt kyla ner det skadade området för att minska skadeverkan på huden. Vi har smarta lösningar för både akuta brännskador och eftervård.

PLÅSTER OCH SÅRVÅRD

Vi har ett stort sortiment med sårvård och plåster för alla tänkbara situationer. Utöver detta marknadsför vi praktiska tillbehör som ökar tillgängligheten av sårvård på arbetsplatsen.

LIVRÄDDANDE UTBILDNINGAR

Att vara trygg i kunskapen om vad som behöver göras när någon får ett hjärtstopp kan vara skillnaden mellan liv och död. Vi skräddarsyr livräddande utbildningar och anpassar dem efter storleken på arbetsplatsen. Huvudinrikting av kurserna är på HLR-Vuxen och HLR-vuxen med hjärtstartare samt Barn-HLR. Efter genomgången utbildning med en av våra instruktörer erhålls ett personligt kursintyg, samt ett diplom till företaget, som bekräftar vad personalen på arbetsplatsen har lärt sig.