KLING ACADEMY

KURSER INOM FÖRSÄLJNINGSTEKNIK, LEDARSKAP OCH PERSONLIG UTVECKLING

Primärt är Kling Academy tänkt att agera som ett samlingsnamn för våra interna utbildningar och föreläsningar. Dock erbjuder vi även våra skräddarsydda utbildningar externt.

Vi har över 20 års erfarenhet av att utbilda säljare inom ledarskap, säljteknik och personlig utveckling.  Fokus ligger på sammanhanget mellan knoppen och kroppen och hur man via nya rutiner kan använda fysiska och mentala tekniker för att lyckas med sina personliga mål.

PERSONLIG UTVECKLING

Vi erbjuder föredrag inom hur man konkret sätter upp rimliga och mätbara mål samt hur man tar dessa från teori till praktik. Vi tror att mycket av ens resultat spirar ur motivation och arbetsglädje och har även stor erfarenhet hur man skapar bästa möjliga förutsättningen för att själv lyckas!

KURSER

Gällande själva kursutbudet håller vi kurser både inom försäljning och hur du som ledare skapar framgång med dina egna säljare. Säljtekniskt fokuserar vi på första intrycket, demonstrationsteknik, idé & funktion samt avslutningsteknik.

BALANS I LIVET

Alla människors livssituation ser olika ut och vi menar att det går att hitta en balans i livet oavsett förutsättningarna.

Vi tror på att hålla igång, vara aktiv, leva livet, upptäcka saker och inte låta saker och ting stå i vägen för våra egna drömmar.

Vi har därför även utvecklat fysiska aktiviteter och stärkande gruppövningar för arbetsplatsen som vi gärna demonstrerar i grupp på plats. Kontakta oss för mer information!

Alla VÅRA VARUMÄRKEN

Vi erbjuder ett flertal olika varumärken för att möta alla era behov med en kostnadseffektiv lösning.