Del 146. Hur kommunicerar ni på ert företag?

Klinggruppen är ett geografiskt ganska utspritt företag där våra medarbetare ibland bor i Boden, ibland i Skåne, ibland i Finland och ibland någonstans emellan dessa ytterligheter.
Detta har gjort att vi (med undantag för oss som utgår från huvudkontoret) har ganska svårt att träffa kollegorna på en lunch. Istället har vi skapat ett antal chattrum där våra säljare kan samlas under dagarna och dela med sig av sina erfarenheter, problem, framgångar och ideér.