Klinggruppen har sedan starten drivits med ett tydligt hållbarhetsfokus, där vi lägger stor vikt vid hur våra produkter tas fram, förpackas och transporteras. Ju äldre vi blir som bolag ju större muskler har vi fått och vi kan nu lägga ännu mer fokus på att ta vårt ansvar för jordens resurser.

Hur man än vänder och vrider på saken så är ju förbrukning ett nödvändigt ont när man driver en affärsverksamhet. Vi som faktiskt marknadsför och levererar en hel del förbrukningsartiklar tycker såklart att produkter som håller längre, fungerar fler gånger eller som levereras i en koncentrerad formula är ett bättre val ur både ett miljömässigt såväl som ett ekonomiskt perspektiv.

Förutom att vi designar, tillverkar och marknadsför kostnadseffektiva och hållbara produkter är det även viktigt att produkterna kommer till sin rätta när de skickas ut till kund. Då håller produkterna längre och kunderna slipper onödig förbrukning. Detta gör att vi alltid utbildar våra kunder kring våra produkters funktion och bästa användningsområden, för att minska svinn och för att säkerställa att produkterna används på rätt sätt.

Våra säljare ser till att det inte blir några onödiga inköp där kunden kanske sitter och söker på nätet och känner ”vi köper hem och kollar hur det funkar”. Vi demonstrerar istället våra artiklar på plats hos våra kunder efter att ha gjort en noggrann analys av verksamheten, vilka behov som finns och vilka problem vi kan hjälpa till med. På så sätt skapar vi en trygghet att det som kunden köper in faktiskt används och att det verkligen kommer till nytta i den dagliga verksamheten.

Om vi för en stund lämnar vad vi håller på med och istället blickar utåt, så finns det lite knep för att få en mer hållbar arbetsplats.

Ett förslag är att börja med att analysera verksamheten och hur den dagliga rutinen kan ändras till det bättre. Exempelvis kan man börja med att titta på de enklaste sakerna och sedan skala upp förändringen.

  • Köper ni ekologisk mjölk till kaffet?
  • Kör ni alltid bil mellan möten eller går det att välja andra alternativ ibland?
  • Källsorterar ni soporna eller hamnar allt i svarta säckar som sedan lämpas av i ”brännbart” på närmsta tipp?
  • Står belysningen på för fullt i hela lokalen även när ingen är där?

Det finns egentligen hur många saker som helst som går att ändra på och det börjar med medvetenhet och självrannsakan. Varje liten förändring applicerad på ett par hundratusen arbetsplatser skapar sammantaget en ganska stor skillnad på miljön. Vi pratar ofta om miljöpåverkan ur ett personligt perspektiv men mer sällan vad arbetsplatsen har för grundläggande ambition att bedriva en skonsam verksamhet (samt vad som konkret görs för att efterfölja detta).

Det bästa med en förändring är att den kan ske närsomhelst. Idag, till exempel.

Vid pennan
Henrik Åkerlund